برنامه های هفتگی مرکز اسلامی مونیخ

پنجشنبه ها یکساعت قبل از اذان مغرب و عشاء : قرائت دعای شریف کمیل و
سخنرانی

جمعه ها از ساعت 13.30 : اقامه نمازجمعه