برنامه های هفتگی مرکز اسلامی مونیخ

پنجشنبه ها : یکساعت قبل از اذان مغرب : قرائت دعای کمیل و
سخنرانی جمعه ها : ااقامه نماز جمعه از ساعت 13.30 :